Voorwaarden | Tarieven | Contact

Voorwaarden
Massage4Health

Voor annulering van een massage gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een massage bent u geen kosten verschuldigd,
  • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een massage bent u 50% van het bedrag voor de massage verschuldigd,
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een massage bent u 100% van het bedrag voor de massage verschuldigd.

Indien een massage op uw verzoek wordt verschoven naar een latere datum, bent u: bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de massage geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de oorspronkelijke massage verschuldigd, binnen 24 uur voor aanvang van het oorspronkelijke massage het volledige bedrag verschuldigd.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd, dan dient deze telefonisch of per e-mail afgezegd te worden. Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of op een erkende feestdag(en) gaat de termijn van 48 uur in om 17.00 uur op de laatste voorafgaande normale werkdag. Een afspraak op maandag dient daarom bij verhindering voor 17.00 uur op de voorafgaande vrijdag per e-mail of telefonisch afgezegd te worden. Dit kan ook door het inspreken van de voicemail.